banner
Ερωτήσεις?   +30.2622027374-375   info@panagiotopoulos.gr

Ενεργειακό Κεραμικό

Βιοκλιματική Δόμηση με Ενεργειακό Κεραμικό

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558/9.5.2022, με τα τούβλα της σειράς “Ενεργειακό Κεραμικό” της εταιρείας μας, μπορείτε να επωφεληθείτε έως και 10% επιπλέον επιφάνεια δόμησης, καθώς λόγω των θερμομονωτικών τους ιδιοτήτων, δεν προσμετρώνται στον Συντελεστή Δόμησης (θερμομονωτικά λιθοσώματα)!

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης τα λιθοσώματα που έχουν συντελεστή ισοδύναμης θερμικής αγωγιμότητας λ’≤0,30W/(mK) (λ’ σχεδιασμού).

Με την χρήση μονής τοιχοποιίας, κτισμένης με τα θερμομονωτικά τούβλα που εισάγει το σύστημα δόμησης “Ενεργειακό Κεραμικό” της εταιρείας μας, σας δίνεται η δυνατότητα να εντάξετε τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, στην νέα σας κατοικία.
Στόχος του συγκεκριμένου σχεδιασμού, είναι η εκμετάλλευση όλων εκείνων των παραμέτρων, που επιτρέπουν την μείωση των αναγκών θέρμανσης, ψύξης και φωτισμού, την βελτίωση του μικροκλίματος, την ομαλή ένταξη του κτηρίου στο περιβάλλον του και την μεγιστοποίηση της ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, διατίθεται μια πλήρης σειρά θερμομονωτικών τούβλων κατάλληλων ιδιοτήτων, σε διαστάσεις που καλύπτουν ποικιλία εφαρμογών μονής τοιχοποιίας.

table-new

Οι θερμικές ιδιότητες των προϊόντων μας, είναι σε συμφωνία με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1745:2012, ΕΛΟΤ ΕΝ 6946:2009, και η μεθοδολογία υπολογισμού έχει επικυρωθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 10211:2009.

ΕΝ 1745ΕΝ 6946EN 10211

panagiotopoulso-thermomonotika-sunthesi-new-1

Εκμετάλλευση της θερμικής αδράνειας – θερμοχωρητικότητα

Μέσα από την ειδική διάταξη οπών και την ικανοποιητική θερμομονωτική προστασία που παρέχει το “Ενεργειακό Κεραμικό” της “Παναγιωτόπουλος Κεραμοτουβλοποιία ΑΒΕΕ”, σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοχωρητικότητα, επιτυχγάνεται η μείωση των θερμικών απωλειών του κτηρίου και η αύξηση της θερμικής του αδράνειας. Ο τοίχος πλέον εντάσσεται λειτουργικά στο κτίριο σαν μια “αποθήκη” ενέργειας.
Αυτό σημαίνει, ότι με τον κατάλληλο σχεδιασμό της κατοικίας, μπορεί κατά την χειμερινή περίοδο να γίνει αξιοποίηση των άμεσων και έμμεσων ηλιακών κερδών από τα ανοίγματα για διατήρηση της θερμοκρασίας πολλές ώρες, μειώνοντας τις ανάγκες σε θερμικά φορτία. Αντίστοιχα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η δροσιά του νυκτερινού αερισμού της κατοικίας διατηρείται κατά την διάρκεια της ημέρας, μειώνοντας τις ανάγκες σε ψυκτικά φορτία.

Θερμομόνωση
Ταυτόχρονα, με την αυξημένη θερμομονωτική του ικανότητα, το “Ενεργειακό Κεραμικό” μειώνει τις ανάγκες θερμομόνωσης, επιτρέποντας την κάλυψη των απαιτήσεων του Κ.Εν.Α.Κ. με τον βέλτιστο και συνάμα, οικονομικότερο τρόπο, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος (φυσικά υλικά και τρόπος παραγωγής, μεγάλος κύκλος ζωής, αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας).
Οι θερμικές ιδιότητες των προϊόντων μας είναι υπολογισμένες και βελτιστοποιημένες με χρήση σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων προσομοίωσης, και σύμφωνες με τα πρότυπα EN 1745:2012, EN 6946:2007, και η μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί έχει επικυρωθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10211:2007, καθιστώντας τα τα μοναδικά στην εγχώρια αγορά που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

 

Ιδανική ρύθμιση μικροκλίματος, ποιότητα διαβίωσης

Επιπλέον τα τούβλα λόγω της πορώτητας της μάζας τους μπορούν να λειτουργήσουν σαν ρυθμιστές της υγρασίας των εσωτερικών χώρων, απελευθερώνοντας υγρασία σε περίπτωση ξηράς ατμόσφαιρας και δεσμεύοντάς την σε αντίθετη περίπτωση.

Συνδυασμός σειράς πλεονεκτημάτων

Πέραν των ανωτέρω, ο συγκεκριμένος τρόπος δόμησης παρουσιάζει μια σειρά χαρακτηριστικών άξιων αναφοράς.
Σύμφωνα με την Καθηγήτρια ΕΜΠ, Ελισάβετ Βιντζυλαίου: “Η μονή τοιχοποιία, δηλαδή η τοιχοποιία που είναι κατασκευασμένη από τούβλα μεγάλου πάχους και μεγάλης θερμικής αντίστασης, παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μορφή δόμησης. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει εξαιρετική αντισεισμικότητα και πυραντίσταση, σημαντική ηχομονωτική ικανότητα και βεβαίως αξιόλογη θερμομονωτική ικανότητα, η οποία σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα υψηλή θερμοχωρητικότητά της και το σχετικά χαμηλό κόστος δόμησης, την καθιστούν μοναδικό δομικό στοιχείο για κτήρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτή η τοιχοποιία συμπεριφέρεται κατά τη διάρκεια ενός σεισμού πολύ καλύτερα από τη διπλή τοιχοποιία με διάκενο, βελτιώνοντας την ασφάλεια και μειώνοντας το κόστος που προκύπτει απ’ τις μετασεισμικές επεμβάσεις.”
Συνοψίζοντας, οι ιδιότητες που συνδυάζει η μονή τοιχοποιία με το Ενεργειακό Κεραμικό, περιλαμβάνουν την βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού κλίματος, την θερμοσυσσώρευση (θερμική αδράνεια) και θερμομόνωση, την αντισεισμικότητα και την αυξημένη αντίσταση στην φωτιά, στοιχεία απαραίτητα σε κτήρια βιοκλιματικού σχεδιασμού και σε όλες τις κατασκευές ολικής ποιότητας.

Σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. η Ελληνική Επικράτεια διαιρείται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες, οι οποίες είναι:

  • ΖΩΝΗ Α: Περιλαμβάνει τους Νομούς Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού (Αττικής), Αρκαδίας (πεδινή).
  • ΖΩΝΗ Β: Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας
  • ΖΩΝΗ Γ: Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών (εκτός ΒΑ τμήματος), Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου
  • ΖΩΝΗ Δ: Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Σερρών (ΒΑ τμήμα), Δράμας

Σε κάθε Νομό, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων εντάσσονται στην επόμενη ψυχρότερη κλιματική ζώνη από εκείνη στην οποία ανήκουν, σύμφωνα με τα παραπάνω. Για την Δ ζώνη όλες οι περιοχές ανεξαρτήτως υψομέτρου περιλαμβάνονται στην ζώνη Δ.

map

Επικοινωνία

Παναγιωτόπουλος Κεραμοτουβλοποιία ΑΒΕΕ
82ο χλμ Πάτρας-Πύργου- Αρχ. Ολυμπίας
Δουναίικα Ηλείας, ΤΚ 27200 - Αμαλιάδα
Τηλ.: (+30) 26220 27374
Fax: (+30) 26220 38054
Email: info@panagiotopoulos.gr
Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης

WCAG 2.0 (Level AA)

Social Media

facebook twitter google plus linkedin